Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Αρ. Πρωτ.: 26

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ (Π.Ο.Α)                         
   
ΓΕΝΙΚΑ
           Η ΤΕΣΣΘ προκηρύσσει το Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα Θεσσαλίας (ΠΟΑ) για το 2018.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
     2.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων λειτουργίας της ΤΕΣΣΘ, καταβάλλοντας παράβολο συμμετοχής είκοσι (20) ευρώ.
     2.2  Οι δηλώσεις συμμετοχής με τις υπογραφές των αρμοδίων και τη σφραγίδα του σωματείου, πρέπει να αποσταλούν στην ΤΕΣΣΘ μέχρι και τις 19/1/2018 στο mail:
tessthchess@gmail.com. Η δήλωση συμμετοχής ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.
   
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
     3.1 Το σύστημα των θα καθορισθεί σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

         3- 6 ΟΜΑΔΕΣ
ΚΥΚΛΙΚΟ (ΠΟΥΛ)

>7 ΟΜΑΔΕΣ
ΕΛΒΕΤΙΚΟ 5 ΓΥΡΩΝ

      3.2  Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον από την 1η κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη 30’’ χρόνο σκέψης. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. Σκακιστής που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 1 ώρας από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται.(άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess).
3.3  Ισχύουν
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 23/11/99) με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
Οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ με τις ερμηνευτικές διατάξεις της Επιτροπής Κανονισμών της FIDE, της Τεχνικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΣΟ (Κ.Α. άρθρο 1.22).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
       ΓΥΡΟΣ                ΗΜΕΡΑ            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                 ΩΡΑ     
1ος  γύρος:
Κυριακή
28/1/2018
11:00

2ος  γύρος
Κυριακή
04/2/2018
11:00

3ος  γύρος
Κυριακή
11/2/2018
11:00

4ος  γύρος:
Κυριακή
25/2/2018
11:00

5ος  γύρος:
Κυριακή
11/3/2018
11:00


      Μεταβολή του προγράμματος δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν για κανένα λόγο. Οποιαδήποτε αίτηση για αναβολή αγώνα και εφόσον είναι εφικτή, θα εξετάζεται από το Δ.Σ. της ΤΕΣΣΘ, η οποία έχει το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
     5.1   Για να αγωνισθούν οι σκακιστές ενός σωματείου πρέπει να είναι παρόντες οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος (δηλ. σε 10 σκακιέρες – 6 παρόντες). Στην αντίθετη περίπτωση, λειτουργούν τα χρονόμετρά του χωρίς να έχουν δικαίωμα να παίξουν κίνηση μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός παρόντων.
      5.2   Μηδενίζονται μετά την πάροδο 1 ώρας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού, όλοι οι παίκτες που δεν έχουν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν έχουν προσέλθει οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος (βλ. 5.1), τότε μηδενίζεται ολόκληρη η ομάδα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (άρθρο 3.3.1). Στην περίπτωση αυτή κενές θεωρούνται οι σκακιέρες των παικτών που δεν έχουν παρουσιασθεί στην σκακιέρα που αγωνίζονται.
      5.3  Αν ένα σωματείο δεν έχει παραδώσει στο διαιτητή τη σύνθεση του μέχρι την καθορισμένη ώρα για την έναρξη των αγώνων, τίθενται σε λειτουργία τα χρονόμετρα των σκακιστών του χωρίς αυτοί να έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν πριν δοθεί η σύνθεση.
      5.4  Ο διαιτητής ελέγχει τις συνθέσεις των ομάδων, με την προϋπόθεση ότι παρέλαβε τις συνθέσεις τουλάχιστον τριάντα λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα. Αν η σύνθεση παραδοθεί στο διαιτητή με καθυστέρηση, οι παίκτες του υπεύθυνου σωματείου θα χρεωθούν στα χρονόμετρά τους τον αντίστοιχο χρόνο της τυχόν καθυστέρησης στην έναρξη των αγώνων.
      5.5   Μετά τον έλεγχο του διαιτητή ή και παράλληλα ασκείται υποχρεωτικά ο ίδιος έλεγχος και από τους αρχηγούς των δύο ομάδων.
      5.6   Δεν αρχίζουν οι αγώνες πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι νομιμότητας συμμετοχής και κανονικότητας της σύνθεσης από το διαιτητή και από τους αρχηγούς των ομάδων. Αν για οποιοδήποτε λόγο και πριν από την έναρξη των αγώνων, διαπιστωθεί αντικανονικότητα συμμετοχής ή σύνθεσης, το υπαίτιο σωματείο καλείται να αποκαταστήσει αμέσως την αντικανονικότητα σε βάρος του χρόνου των συγκεκριμένων σκακιέρων. Ο διαιτητής δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την συμμετοχή παίκτη που:
Δεν έχει προσκομίσει το Δελτίο του Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας Αθλητή. Το δελτίο αυτό θεωρείται κανονικό αν φέρει όλες τις σχετικά προβλεπόμενες υπογραφές και σφραγίδες ιατρού και σωματείου.
Δεν είναι στη σκακιέρα που προβλέπεται από τη σύνθεση των ομάδων.
Ο διαιτητής και οι δυο αρχηγοί, πριν από την έναρξη των αγώνων, υπογράφουν υποχρεωτικά στο Φύλλο Αγώνος αποδεχόμενοι τον έλεγχο της νομιμότητας συμμετοχής των παικτών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων και δεσμεύουν τα σωματεία τους επί των θεμάτων που επικύρωσαν με την υπογραφή τους. Εάν κάποιος αρχηγός ομάδας αρνηθεί να υπογράψει τότε μηδενίζεται η ομάδα του και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού.
       5.7  Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί θεμάτων αντικανονικής συμμετοχής και σύνθεσης εάν δεν έχει γίνει ανάλογη μνεία στο Φύλλο Αγώνα πριν από την έναρξη των αγώνων.
       5.8    Μετά την έναρξη των αγώνων ουδεμία ποινή επιβάλλεται για λόγους νομιμότητας συμμετοχής των αθλητών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων.
       5.9    Καταργείται η παράγραφος 2.11.2 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων και κατά συνέπεια αίρεται το αυτοδίκαιο της επιβολής βαθμολογικών ποινών από τη διοργανώτρια αρχή για θέματα αντικανονικότητας σύνθεσης των ομάδων.
      Ομάδα που αδικαιολόγητα δεν εμφανιστεί σε οποιονδήποτε γύρο των ομαδικών πρωταθλημάτων αυτόματα αποβάλλεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

       6. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 
      6.1 Το Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα (ΠΟΑ) Θεσσαλίας θα διεξαχθεί με την ακόλουθη 10μελή που ισχύει για την Α΄ Εθνική:
1η – 4η σκακιέρα, γενικές σκακιέρες.
5η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία γυναικών.
6η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία νεανίδων (-20, γεννημένη μετά την 1/1/1998).
7η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία κορασίδων (-16, γεννημένη μετά την 1/1/2002).
8η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία νέων ανδρών-γυναικών (-20, γεννημένος-η μετά την 1/1/1998).
9η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παίδων-κορασίδων (-16, γεν/νος-η μετά την 1/1/2002).
10η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παμπαίδων-παγκορασίδων (-12, γεν/νος-η μετά την 1/1/2006).
       6.2  Όλα τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτικό σκακιστή-τρια μόνο στις γενικές σκακιέρες και στη γυναικεία, η δήλωση του οποίου-ας θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής της ομάδας. Ρητά διευκρινίζεται ότι,  οι Κύπριοι σκακιστές-στριες που έχουν εγγραφεί νόμιμα σε ελληνικό σωματείο που ανήκει στη δύναμη της ΕΣΟ και έχουν Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας με την ένδειξη «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ», δεν εμπίπτει στον παραπάνω περιορισμό και συνεπώς μετέχουν ελεύθερα.
       6.3   Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή κοινοτικού σκακιστή-στριας στις «αναπτυξιακές» νεανικές σκακιέρες (από την 6η και κάτω), με την προϋπόθεση ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα. Για την πιστοποίηση του μόνιμου της κατοικίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης (μηνός) ελληνικού σχολείου/ σχολής ή ξένου σχολείου που εδρεύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι μαθητής-τρια τότε θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των γονέων για το προηγούμενο οικονομικού έτος.
       6.4   Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.12.1 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων, στους Αγώνες της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, αλλά και των προκριματικών ομίλων για την Α΄ Εθνική (ΠΟΑ), απόφαση ΔΣ Β6/11-9-2011 και μόνο στις γενικές σκακιέρες  1η – 4η , επιτρέπεται επιπλέον και η χρήση ενός αλλοδαπού σκακιστή ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης.
       6.5   Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. της 8-7-2000 ορίζονται παράβολα συμμετοχής ανά αγωνιστική περίοδο, για τους αλλοδαπούς σκακιστές που υπάγονται στην παραπάνω παράγραφο σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο βαθμό αξιολόγησής τους στους διεθνείς πίνακες της FIDE ως εξής:
                           ΕΛΟ FIDE               ΠΑΡΑΒΟΛΟ
                           Μέχρι 2400                   90€
                           2401-2500                  120€
                           2501-2600                  150€
                           2601-2700                  180€
                           2701 και άνω              210€
Του παραπάνω παράβολου εξαιρούνται οι αλλοδαποί που σύμφωνα με τους πίνακες της FIDE ανήκουν στη δύναμη της ΕΣΟ και αγωνίζονται με την ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που και οι δυο αλλοδαποί σκακιστές σωματείου Α΄ Εθνικής είναι κοινοτικοί και έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν μόνο στις «γενικές» σκακιέρες 1η -4η , τότε η υποχρέωση καταβολής παράβολου αφορά στον σκακιστή με τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης στους τρέχοντες πίνακες ΕΛΟ της FIDE.
      6.6   Όλοι οι σκακιστές και σκακίστριες (Έλληνες και αλλοδαποί) που αγωνίζονται στις γενικές σκακιέρες (1η έως 4η) κατατάσσονται σύμφωνα με όσα ισχύουν στο άρθρο 2.2.2 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων.

ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ
      7.1  Κάθε σωματείο, παράλληλα με την κατάθεση της σύνθεσης ορίζει τον αρχηγό της ομάδας, καθώς και τον αναπληρωματικό που τον αντικαθιστά σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Αρχηγός μπορεί να είναι και ένας από τους αγωνιζόμενους σκακιστές. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός του ίδιου αρχηγού ομάδας σε διαφορετικά σωματεία σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
      7.2  Ο αρχηγός είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την ομάδα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς να σχολιάζει σκακιστικά τη θέση της παρτίδας, να υποδεικνύει σε παίκτη της ομάδας του να προτείνει ή να αποδεχτεί πρόταση ισοπαλίας ή να εγκαταλείψει την παρτίδα.
      7.3   Οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ παικτών και αρχηγού γίνεται μόνο παρουσία του διαιτητή της συνάντησης.
      7.4   Για τους αρχηγούς των ομάδων που δεν τηρούν τα όσα ρητά ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ μπορεί να επιβληθεί ποινή αποβολής από την αίθουσα των αγώνων χωρίς αναπλήρωση. Στην περίπτωση που ο αρχηγός είναι σκακιστής της ομάδας που αγωνίζεται ακόμα, τότε η προαναφερόμενη ποινή μετατρέπεται σε παύση από τα καθήκοντα του αρχηγού χωρίς αναπλήρωση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Για την τελική κατάταξη χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
α. Βαθμοί.
β. Κατάταξη βαθμών του τουρνουά των ισόβαθμων ομάδων.
γ. Άθροισμα πόντων επί συνόλου των αγώνων που έχουν δώσει οι ομάδες.
             δ. Κατά σειρά, οι συνολικοί πόντοι σε όλους τους αγώνες της 1ης σκακιέρας, της 2ης σκακιέρας, της 3ης σκακιέρας, κ.ο.κ..
      8.2   Η νικήτρια ομάδα του αγώνα παίρνει 2 βαθμούς και η ηττημένη 0 βαθμούς. Αν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο οι ομάδες παίρνουν από 1 βαθμό. Η ήττα χωρίς αγώνα τιμωρείται με αφαίρεση 1 βαθμού. Διευκρινίζεται ότι η ποινή της αφαίρεσης 1 βαθμού για την ομάδα που χάνει χωρίς αγώνα (α.α.), εφαρμόζεται στην τελική – συνολική βαθμολογία και δεν επηρεάζει την κλήρωση των ομάδων.
      8.3   Το αποτέλεσμα του αγώνα προκύπτει από το άθροισμα των πόντων που συγκεντρώνουν οι παίκτες των ομάδων στις παρτίδες τους. Ο νικητής κάθε παρτίδας παίρνει 1 πόντο, ενώ ο ηττημένος δεν παίρνει πόντο. Αν η παρτίδα λήξει ισόπαλη κάθε παίκτης παίρνει από μισό πόντο. Για τις παρτίδες χωρίς αγώνα ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 8.3.β.
      8.3.α. Η νικήτρια ομάδα χωρίς αγώνα θεωρείται ότι κέρδισε το παιχνίδι συγκεντρώνοντας το μέγιστο των πόντων μείον μισό πόντο (σε 10 σκακιέρες 9,5-0).
      8.3.β. Για κάθε παρτίδα που χάνει μια ομάδα χωρίς αγώνα (μη προσέλευση παίκτη) αφαιρείται μισός πόντος από το σύνολο των πόντων που συγκεντρώνουν οι παίκτες της και μέχρι να μηδενιστούν οι πόντοι που συγκέντρωσαν (όχι αρνητικοί πόντοι).
      8.4   Η ομάδα που παίρνει το ‘’BYE’’ (περίπτωση μονού αριθμού ομάδων) παίρνει 1 βαθμό και 5,5 πόντους.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
      9.1   Κάθε συνάντηση καλύπτεται υποχρεωτικά από διαιτητή που είναι καταχωρημένος στον Πίνακα Ορισμού Διαιτητών της Κ.Ε.Δ..
      9.2   Το συνολικό κόστος της διαιτησίας κάθε συνάντησης καλύπτεται από το σωματείο – έδρα και περιλαμβάνει την αμοιβή του διαιτητή (10€ για τη συνάντηση) + τα πιθανά οδοιπορικά (που θα είναι η αξία των εισιτηρίων).
      9.3   Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται συνάντηση χωρίς την παρουσία διαιτητή.
      9.4   Ο διαιτητής ενημερώνει αμέσως τον Επικεφαλής Διαιτητή καθώς και την Γραμματεία της ΤΕΣΣΘ για το αποτέλεσμα της συνάντησης και φροντίζει για την κοινοποίηση το αργότερο εντός 48 ωρών του φύλλου αγώνα και των εντύπων σύνθεσης της συνάντησης.

 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
      10.1  Ενάντια σε απόφαση του διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων και τα άρθρα 1.26 μέχρι 1.28 του Κανονισμού Αγώνων της ΕΣΟ.
      10.2  Οι ενστάσεις υποβάλλονται με παράβολο 90 ευρώ που κατατίθεται είτε απευθείας στο λογαριασμό όψεως της ΕΣΟ αριθ. 080/480580-13 Εθνική Τράπεζα, είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο (ταχυδρομική επιταγή, κατάθεση στα γραφεία της ΕΣΟ, κλπ). Για να είναι έγκυρη η ένσταση πρέπει να έχει γραφτεί σχετική παρατήρηση στο φύλλο αγώνα με τις απαντήσεις του διαιτητή και του αρχηγού της άλλης ομάδας.
      10.3  Αρμόδια για την εκδίκαση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της ΚΕΔ της οποίας η απόφαση θεωρείται τελεσίδικη.

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
      Καθήκοντα Διεύθυνσης των αγώνων ασκεί το Δ.Σ. της ΕΣΟ. Ο επικεφαλής διαιτητής θα ορισθεί από την ΚΕΔ. Οι διαιτητές των συναντήσεων θα επικοινωνούν με τον επικεφαλής διαιτητή για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα διαιτησίας.

 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
       Στην πρώτη ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο ενώ παράλληλα αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση του Ομαδικού Πρωταθλήματος της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας 2018. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί στην ΤΕΣΣΘ έως τις 30-4-18. Σε περίπτωση μη δήλωσης συμμετοχής της νικήτριας ομάδας, το δικαίωμα συμμετοχής μεταβιβάζεται στη 2η της τελικής κατάταξης ομάδα.

 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για όσα δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και στους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ αποφασίζει η Διεύθυνση Αγώνων.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΖΑΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ
Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναχωρεί αύριο Δευτέρα 18/12 για τη Θεσσαλονίκη, η νεανική ομάδα της ΣΚΑ.ΚΙ. Τρικάλων ,για να συμμετάσχει στο 10ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων, ως εκπρόσωπος της Θεσσαλίας.
Η ομάδα της ΣΚΑ.ΚΙ. θα αντιμετωπίσει σε 6 αναμετρήσεις , κάποιες από τις ισχυρότερες ομάδες σκακιού της χώρας και θα προσπαθήσει να αποκομίσει όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες για μελλοντικές διοργανώσεις . Το επίπεδο των αντιπάλων είναι πολύ υψηλό αλλά τα παιδιά της ομάδας θα προσπαθήσουν να παίξουν καλό σκάκι και να αφήσουν καλές εντυπώσεις στο σκακιστικό κόσμο που θα παρακολουθεί τους αγώνες.
Αξίζει να σημειωθεί πως θα υπάρχει live  μετάδοση των παρτίδων στο σύνδεσμο http://www.chessfed.gr/youthteam2017/live-games/ 
για όσους θέλουν να βλέπουν κάθε παρτίδα ξεχωριστά.
Η αποστολή της ομάδας μας περιλαμβάνει τους αθλητές: 
Γκιόκας Χαρίσης
Τοζάρου Ιφιγένεια
Θεμελής Στυλιανός
Μιχαηλίδης Παναγιώτης
Θεοδοσίου Σωτηρία
Μπουρλιού Αγγελική

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΜΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ αρ.πρωτ.: 21/10-12-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ  TOY Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Εις μνήμην Νικολάου Λεβέντη


ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Σύλλογος Κρανιωτών Λάρισας και Περιχώρων ''Η Ξηροκρανιά'' ,Καραθάνου 33 Λάρισα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλοι οι αθλητές  με δελτίο της ΕΣΟ ή άλλης ομοσπονδίας.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ: 15€ το άτομο,2 άτομα από ίδια οικογένεια 25€,3 άτομα 30€.Το 35% των παραβόλων θα δωθεί στο Κέντρο Ημέρας ''ΧΑΡΑ'' .Επίσης στο χώρο αγώνων θα συγκεντρωθούνε τρόφιμα και σχολικά είδη,τα οποία θα δωθούνε και αυτά με το ποσό που θα συγκεντρωθεί μαζί με ένα εξτρα ποσό απο τον Σ.Σ.Λάρισας.
Όσοι από τους συμμετέχοντες το επιθυμούν,μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη προσπάθεια.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ: Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι και 22-12-2017 και ώρα 20.00

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Θανόπουλος Κλεάνθης

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: Μιχάλης Αγαθοκλής

ΣΥΣΤΗΜΑ: Ελβετικό 7 γύρων. Η αρχική κατάταξη των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά ΕΛΟ fide std.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Χρόνος 90 λεπτά με 30 δευτερόλεπτα πρόσθετου χρόνου μετά από κάθε κίνηση και άλλα 15 λεπτά επιπρόσθετα μετά τις 40 κινήσεις.Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική.
                            Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Προβλέπονται μέχρι 2 εξαιρέσεις με 0.5 βαθμό,εφόσον ζητηθούν από την έναρξη του τουρνούα.Αν ζητηθούν την προηγούμενη μέρα του γύρου,δεν θα δίνεται 0.5 βαθμός.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
1. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων
2. Μ-Μπούχολντς
3. Σόννεμπορν-Μπέργκερ
4. Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας

ΕΠΑΘΛΑ: (μετά απο αφαίρεση του 35% για το Κέντρο Ημέρας ''ΧΑΡΑ'')
1ος μετάλλιο και 40% των παραβόλων
2ος μετάλλιο και 25% των παραβόλων
3ος μετάλλιο και 15% των παραβόλων
1ος U16 μετάλλιο
1ος U12 μετάλλιο


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Επιβεβαίωση συμμετοχών 30 λεπτά πριν την έναρξη του 1ου γύρου.
Για να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή των αθλητών επιβάλλεται η φυσική παρουσία τους.
1ος ΓΥΡΟΣ: Σάββατο 23/12/2017 και ώρα 17.00
2ος ΓΥΡΟΣ: Κυριακή 24/12/2017 και ώρα 15.30
3ος ΓΥΡΟΣ : Τρίτη 26/12/2017 και ώρα 11.00
4ος ΓΥΡΟΣ : Τρίτη 26/12/2017 και ώρα 17.00
5ος ΓΥΡΟΣ : Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 17.00
6ος ΓΥΡΟΣ : Πέμπτη 28/12/2017 και ώρα 17.00
7ος ΓΥΡΟΣ : Παρασκευή 29/12/2017 και ώρα 17.00
Τελετή λήξης και απονομές επάθλων αμέσως μετά τη λήξη του τελευταίου γύρου.

ΓΕΝΙΚΑ: Λόγω περιορισμένου χώρου,υπάρχει περιορισμός συμμετοχών ,οπότε θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για ότι δεν προβλέπει η προκήρυξη,αρμόδιο να αποφασίσει είναι το ΔΣ του Σ.Σ.Λάρισας.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής αθλητών στο τηλέφωνο του συλλόγου 2413013391 ώρες 6-9μ.μ καθημερινές και στο e-mail του Συλλόγου larissachess@gmail.com

            Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν.Γραμματέας

       Θανόπουλος Κλεάνθης                                                                        Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος


Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2017 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Αριθ. Πρωτ. 99199/10-11-2017
10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
1.1   Η ΕΣΟ προκηρύσσει την Τελική Φάση του 10ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων για το 2017 που θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα από 18 έως 21 Δεκεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ» με συν-διοργανωτή τον Μορφωτικό  Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Όμιλο «Κεραυνός» Ωραιοκάστρου.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Στην τελική φάση για το 2017 έχουν δικαίωμα συμμετοχής 20 ομάδες ως εξής:
Απευθείας πρόκριση δικαιούνται οι 6 πρώτες ομάδες της τελικής φάσης του 9ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων 2016:
 1. ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
 2. ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
 3. ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
 4. ΣΠΖ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 5. ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
 6. ΟΦΗ
ΕΣΣΝΑ 1 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
2 ΑΟ 3 ΑΣΤΕΡΕΣ 89
3 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ
ΕΣΣΘΧ 1 ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
2 ΣΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΕΣΣΚ 1 ΑΟ ΚΑΪΣΣΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΣΣΑΜΘ 1 ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΣΣΚΕΔΥΜ1 ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΣΣΠ 1 ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΣΣΠΕΠ 1 ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΣΣΑΙΓΑΙΟΥ1 ΣΟ ΙΠΠΟΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΤΕΣΣΔΕ1 Σ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚ
ΤΕΣΣΘ  ΣΚΑΚΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΕΣΣΣΕ 1 ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ

2.2. Αν κάποια από τις προαναφερόμενες ομάδες έλαβε μέρος στο προκριματικό πρωτάθλημα της περιοχής της  τότε χάνει την απευθείας πρόκριση και η θέση περνάει στην Ένωση / Τ. Επιτροπή που ανήκει.
2.3. Οι υπόλοιπες 14 θέσεις πρόκρισης κατανέμονται στις ενώσεις και τοπικές επιτροπές, όπως ακριβώς ισχύει για το ομαδικό πρωτάθλημα Α΄ εθνικής κατηγορίας, σύμφωνα με την κατάταξη στα αντίστοιχα ομαδικά περιφερειακά-προκριματικά πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων:
 • Ε.Σ.Σ. Ν.Αττικής 3 ομάδες,
 • Ε.Σ.Σ. Θεσσαλονικής – Χαλκιδικής 2 ομάδες,
 • Όλες οι υπόλοιπες Ενώσεις και Τ. Επιτροπές (Ε.Σ.Σ. Κρήτης, Ε.Σ.Σ.  Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Ε.Σ.Σ. Κεντρ.Δυτικής Μακεδονίας, Ε.Σ.Σ. Πελοποννήσου, Ε.Σ.Σ. Περιφ. Πελοποννήσου, Τ.Ε.Σ.Σ. Αιγαίου, Τ.Ε.Σ.Σ. Δυτ. Ελλάδας, Τ.Ε.Σ.Σ. Θεσσαλίας και Τ.Ε.Σ.Σ. Στ. Ελλάδας) από 1 ομάδα.
2.4. 
2.5. 
2.5.1. 
2.6. 
2.7. 
2.8. Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές μαζί με τη δήλωση συμμετοχής υποχρεούνται να στείλουν μέχρι τις 4-12-2017 τα αποτελέσματα και τα φύλλα αγώνος του πρωταθλήματος της περιοχής τους. Η μη έγκαιρη αποστολή των αποτελεσμάτων καθιστά άκυρη τη δήλωση συμμετοχής.
2.9. Ρητά διευκρινίζεται ότι, για τις ομάδες που αποχωρούν αδικαιολόγητα από τα πανελλήνια πρωταθλήματα, θα εφαρμόζεται η ποινή που προβλέπει ο Κανονισμός Αγώνων (άρθρο 1.31) και θα αποκλείονται αυτόματα από το επόμενο πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας.

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
3.1. Η τελική φάση θα διεξαχθεί με απλό ελβετικό σύστημα 6 γύρων  με συμμετοχή  20 ομάδων.
3.2. Για την τελική κατάταξη χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
 1. Βαθμοί
 2. Το άθροισμα Sonneborn – Berger που υπολογίζεται ως εξής: οι βαθμοί κάθε αντίπαλου, εξαιρούμενου του αντίπαλου που συγκέντρωσε τους λιγότερους, πολλαπλασιασμένοι επί τον αριθμό των πόντων (σκορ σκακιέρων) που σημείωσε η ομάδα ενάντια στον συγκεκριμένο αντίπαλο.
Για τον υπολογισμό του αθροίσματος Sonneborn – Berger το «bye» και η νίκη χωρίς αγώνα υπολογίζεται ως ισοπαλία της ομάδας με έναν «εικονικό αντίπαλο» (“virtual opponent” FIDE HB D.ΙΙ.02.G14). Στην έναρξη του συγκεκριμένου γύρου ο «εικονικός αντίπαλος» έχει τους ίδιους βαθμούς και πόντους με την ομάδα. Στη συνέχεια προστίθεται το αποτέλεσμα του αγώνα (1 βαθμός και 6 πόντοι για νίκη α.α., 1 βαθμός και 3 πόντοι για το bye και 0 βαθμοί και 0 πόντοι για ήττα α.α.) και για κάθε επόμενο γύρο προστίθεται 1 βαθμός και 3 πόντοι.
 1. Άθροισμα πόντων επί συνόλου των αγώνων.
 2. Άθροισμα των βαθμών όλων των αντιπάλων εξαιρουμένου του αντίπαλου με τους λιγότερους βαθμούς.
 3. Άθροισμα των πόντων των αντιπάλων
 4. Άθροισμα των πόντων των αντιπάλων που η ομάδα νίκησε, συν το μισό των πόντων των αντιπάλων με τους οποίους η ομάδα έκανε ισοπαλία
 5. Άθροισμα των πόντων των αντιπάλων, μείον του μεγαλύτερου και του μικρότερου αριθμού.
Σε όλες τις περιπτώσεις κερδίζει το μεγαλύτερο σύνολο.
Στη βαθμολογία η ομάδα που παίρνει το «ΒΥΕ» (περίπτωση μονού αριθμού ομάδων) παίρνει 1 βαθμό και 3½ πόντους.
3.3. Διευκρινίζεται ότι, η ποινή της αφαίρεσης 1 βαθμού για την ομάδα που χάνει χωρίς αγώνα (α.α.), εφαρμόζεται στην τελική-συνολική βαθμολογία και δεν επηρεάζει την κλήρωση των ομάδων.

 1. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
4.1. Οι ομάδες που μετέχουν στην τελική φάση θα πρέπει να στείλουν στη γραμματεία της ΕΣΟ (με e-mail: info@chessfed.gr) μέχρι τις 06/12/2017 και ώρα 12:00 τη βασική σύνθεσή τους.
4.2. Η βασική σύνθεση μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 10 σκακιστές ή σκακίστριες.
4.3.Αθλητής-τρια που δεν έχει δηλωθεί στη βασική σύνθεση δεν μπορεί να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα.
4.4. Στη δήλωση της βασικής σύνθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός μητρώου (ΕΣΟ και FIDE), ο διεθνής βαθμός αξιολόγησης (Δεκέμβριος 2017) ή ο εθνικός (Ιούλιος 2017) αν δεν υπάρχει διεθνής, καθώς και η ημερομηνία γέννησης των σκακιστών-στριων.
4.5. Η αρχική κατάταξη των ομάδων θα γίνει με βάση τον μέσο όρο των 6 μεγαλύτερων διεθνών ΕΛΟ (ή των εθνικών όπου δεν υπάρχει διεθνές) ανά κατηγορία σκακιέρας όπως θα δηλωθούν στη βασική σύνθεση.
4.6. Το χρώμα (ΛΕΥΚΑ ή ΜΑΥΡΑ) της 1ης ομάδας στον 1ο γύρο θα καθορισθεί με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αρχικής σειράς κατάταξης.
4.7. Οι συνθέσεις των ομάδων για κάθε γύρο θα κατατίθενται από τον ορισμένο αρχηγό στον επικεφαλής διαιτητή είτε ιδιοχείρως είτε μέσω e-mail.
4.7.1. Για τους πρωινούς γύρους (2ος – 4ος – 6ος) η σύνθεση θα πρέπει να κατατίθεται από το προηγούμενο βράδυ και μέχρι τις 22:00.
4.7.2. Για τους απογευματινούς γύρους (1ος , 3ος και 5ος) το αργότερο 1 ώρα πριν την έναρξη των αγώνων.

 1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
5.1. Η Τελική Φάση θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ» 4* (στο λόφο του Σέιχ-Σου).
5.2. Τα σωματεία που θα λάβουν μέρος στην Τελική Φάση είναι υπεύθυνα για τη διαμονή – διατροφή καθώς και για τη μετακίνησή τους από και προς τη Θεσσαλονίκη. Το ξενοδοχείο παρέχει δωρεάν μετακίνηση με λεωφορείο από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε συγκεκριμένες ώρες που θα ανακοινωθούν κατά την άφιξη των αποστολών στο ξενοδοχείο.
5.3. Σημειώνεται ότι η επιλογή του τόπου διαμονής των ομάδων είναι ελεύθερη, η παραμονή στο προαναφερόμενο ξενοδοχείο δεν είναι υποχρεωτική.
5.4. Για την διαμονή των προαναφερόμενων ομάδων στο χρονικό διάστημα από 17/12 in, μέχρι 21/12 out, οι συν-διοργανωτές έχουν εξασφαλίσει τις παρακάτω ειδικές τιμές στο ξενοδοχείο «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ» όπου θα διεξαχθούν οι  αγώνες:
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΔΙΚΛΙΝΟΤΡΙΚΛΙΝΟ
ΜΟΝΟ ΠΡΩΙΝΟ47 €34 €32 €
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ50 €37 €35 €
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ53 €40 €38 €
Οι αναφερόμενες τιμές είναι ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση.
5.5. Τα γεύματα σερβίρονται σε μπουφέ. Πρωινό σερβίρεται από 8.00 π.μ. έως 10.00 π.μ. Γεύμα 13.00 έως 15.00 μ.μ. Δείπνο 20.00 – 21.30 μ.μ. Η διατροφή αρχίζει με βραδινό την ημέρα άφιξης της αποστολής, και τελειώνει με γεύμα την ημέρα αναχώρησης.
5.6. Για τις κρατήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε την αποστολή της σχετικής φόρµας και την κατάθεση της αντίστοιχης προκαταβολής.
5.7. Οι ομάδες υποχρεούνται μέχρι την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου  2017 να στείλουν εγγράφως, τις κρατήσεις των δωματίων που επιθυμούν, στον συν-διοργανωτή:
Υπεύθυνη κα Ουσταμπασίδου Λένα
Κιν.τηλ.: 6974 605518 e-mail: oustampasidoulena@gmail.com
5.6. Είναι υποχρεωτική η τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής της φόρμας των κρατήσεων.
5.7. Με την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας από το ξενοδοχείο, τα σωματεία θα πρέπει να καταθέσουν το 40% του ποσού που αναλογεί στην κράτησή τους στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη, μέχρι την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017Το υπόλοιπο ποσόν θα πρέπει να εξοφληθεί µε την άφιξη στο ξενοδοχείο.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΜΟΝΗ Ι.Κ.Ε.
5223-072806-244  – ΟΨΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΙΒΑΝ  GR71 0172 2230 0052 2307 2806 244
5.8. Η έκδοση ομαδικού ή ατομικού τιμολογίου θα πρέπει να διευκρινισθεί εκ των προτέρων αποστέλλοντας τα απαραίτητα στοιχεία με την φόρμα κράτησης δωματίων.
5.9. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την αποστολή της φόρμας κράτησης δωματίων – δήλωσης συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ουσταμπασίδου Λένα:
Κιν.τηλ.: 6974 605518

 1. ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
6.1. Η τελική φάση θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 18 έως 21 Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Δευτέρα         18  Δεκεμβρίου    2017Άφιξη των ομάδων
Δευτέρα         18  Δεκεμβρίου    2017Τεχνική Συνάντηση16:00
Δευτέρα         18  Δεκεμβρίου    2017Τελετή Έναρξης16:30
Δευτέρα         18  Δεκεμβρίου    20171ος Γύρος16:30
Τρίτη             19  Δεκεμβρίου      20172ος Γύρος10:00
Τρίτη             19 Δεκεμβρίου     20173ος Γύρος16:30
Τετάρτη         20  Δεκεμβρίου    20174ος Γύρος10:00
Τετάρτη         20  Δεκεμβρίου    20175ος Γύρος16:30
Πέμπτη         21  Δεκεμβρίου    20176ος Γύρος09:30
Πέμπτη         21  Δεκεμβρίου    2017Τελετή Λήξης – Αναχώρηση14:00 ή το αργότερο 30’ μετά       την λήξη της τελευταίας παρτίδας

 1. ΑΝΑΒΟΛΕΣ
7.1. Αναβολές κατά αρχήν δεν χορηγούνται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες αποφασίζει η διεύθυνση των αγώνων. 
 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
8.1. Ένσταση ασκείται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Σ.Ο., κατά απόφασης του διαιτητή ή του Επικεφαλής Διαιτητή και κατατίθεται εγγράφως στον Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο ύψους ενενήντα (90) ευρώ.
8.2. Η ένσταση  ασκείται από το ενδιαφερόμενο Σωματείο, αμέσως μετά τη λήξη της υπόψη συνάντησης και μέσα σε 30 λεπτά. Αν το πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια ημέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 λεπτά από τη λήξη της υπόψη συνάντησης.
8.3. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται, ειδάλλως εκπίπτει υπέρ της Ε.Σ.Ο.
8.4. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων που ορίζουν οι Ενώσεις / Τ. Επιτροπές για τα περιφερειακά πρωταθλήματα.
8.5. Η σύνθεση της επιτροπής για την τελική φάση θα ορισθεί στην τεχνική συνάντηση την Τετάρτη 13/12/2017 (16:00).

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
9.1. Διευθυντής Αγώνων ορίσθηκε ο Β. Τσαρουχάς και οι Διαιτητές θα ανακοινωθούν συμπληρωματικά.

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
10.1. Ισχύει το άρθρο 3 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ» της γενικής προκήρυξης των ομαδικών πρωταθλημάτων για το 2017  (Αριθ. Πρωτ.  98248/6-2-2017).

 1. ΓΕΝΙΚΑ
11.1. Σε όλες τις πανελλήνιες διοργανώσεις που διεξάγονται σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται η φωτογράφηση αθλητών μόνο από τον εξουσιοδοτημένο φωτογράφο της διοργάνωσης.
11.2. Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο από την ΕΣΟ για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα. (απόφαση ΔΣ 19/9/2015).
11.3. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και αθλητριών τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων.
11.4. Η ΕΣΟ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures) σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες-συστάσεις της FIDE.
11.5. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη, τα παραρτήματα της ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.
11.6. Ισχύουν τα άρθρα της αρχικής προκήρυξης (Αριθ. Πρωτ. 98767/11-09-2017) που δεν διαφοροποιούνται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ U1800 (3o της σειράς GP) ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒ/ΚΥΡΙΑΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ  U1800 (3o της σειράς GP)
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 - ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017


ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Α.Σ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ, Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ, Σ.Ε.ΒΟΛΟΥ και ΣΚΑ.ΚΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Κουμουνδούρου 19 & Ανθίμου Γαζή).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλοι οι αθλητές με δελτίο της ΕΣΟ ή άλλης ομοσπονδίας που είναι γεννημένοι από 1/1/2002 και μετά και ελο FIDE U1800.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ: Παράβολο συμμετοχής 7 ευρώ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ: Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι και 25-11-2017 και ώρα 10.00

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Πλακιάς Κωνσταντίνος.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: Δριστέλλας Νικόλαος, Μιχάλης Αγαθοκλής, Κωσταντέλιας Κων/νος.

ΣΥΣΤΗΜΑ: Ελβετικό σύστημα 6 γύρων. Η αρχική κατάταξη των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά ΕΛΟ FIDE και μετά Ελληνικό. Αν οι συμμετοχές είναι λιγότερες από 8 θα διεξαχθεί τουρνουά ΠΟΥΛ.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Χρόνος 40 λεπτά με 30 δευτερόλεπτα πρόσθετου χρόνου μετά από κάθε κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική.
Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
1. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων
2. Μ-Μπούχολντς
3. Σόννεμπορν-Μπέργκερ
4. Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας

ΕΠΑΘΛΑ:
1ος μετάλλιο
2ος μετάλλιο
3ος μετάλλιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Επιβεβαίωση συμμετοχών 30 λεπτά πριν την έναρξη του 1ου γύρου.
Για να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή των αθλητών επιβάλλεται η φυσική παρουσία τους.
ΣΑΒΒΑΤΟ: Ώρα έναρξης 3:00 μ.μ. Θα πραγματοποιηθούν 3 γύροι. Ο κάθε γύρος θα ξεκινάει αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του προηγούμενου.
ΚΥΡΙΑΚΗ: Ώρα έναρξης 11:00 π.μ. Θα πραγματοποιηθούν 3 γύροι. Ο κάθε γύρος θα ξεκινάει αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του προηγούμενου.
Τελετή λήξης και απονομές επάθλων αμέσως μετά τη λήξη του τελευταίου γύρου.

ΓΕΝΙΚΑ: Ανώτατο όριο συμμετοχών 64 άτομα. Αν ο αριθμός συμμετοχών υπερβεί το όριο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής αθλητών στο e-mail: ndristellas@gmail.com  

       Ο Πρόεδρος ΑΣΑΛ                        Ο Γραμματέας ΑΣΑ
    Δριστέλλας Νικόλαος                             Μιχάλης Αγαθοκλής

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2017- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στους αγώνες για το Ομαδικό Πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων Θεσσαλίας 2017 που διεξήχθησαν στο εντευκτήριο του Σ.Σ.Λάρισας το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε 11-12 Νοεμβρίου η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων κατέκτησε την 2η θέση. Χάνοντας μόνο από την , παραδοσιακά ισχυρή, ομάδα της Σ.Ε.Βόλου και κερδίζοντας τις ομάδες του Γ.Γ.Φαρσάλων και Σ.Σ.Λάρισας η αγωνιστική ομάδα των τμημάτων υποδομής του συλλόγου μας, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και πιστοποίησε για άλλη μια φορά πως το σκάκι στα Τρίκαλα , έχει πολλές προοπτικές εξέλιξης.

Τα αποτελέσματα του διημέρου για την ομάδα μας ήταν:
Σ.Ε.Βόλου- ΣΚΑ. ΚΙ.Τρικάλων 5-1
Γ.Σ.Φαρσάλων - ΣΚΑ. ΚΙ Τρικάλων 2-4
ΣΚΑ. ΚΙ Τρικάλων - Σ.Σ.Λάρισας    3- 2 1/2

Στις επιμέρους κατηγορίες συμμετείχαν οι αθλητές:
 OPEN U16   Γκιόκας Χαρίσσης
OPEN U14    Πασχάλης Γιώργος-Τοζάρου Ιφιγένεια
OPEN  U12   Θεμελής Στυλιανός
OPEN  U10   Παπαγεωργίου Μιχαήλ
GIRLS U16   Θεοδοσίου Σωτηρία
GIRLS U12   Βουτσελά Ελευθερία

Η πρώτη νικήτρια ομάδα της Σ.Ε.Βόλου απέκτησε το δικαίωμα της συμμετοχής στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη πριν τα Χριστούγεννα. 
Σε περίπτωση που δεν δηλώσει συμμετοχή, η ΣΚΑ.ΚΙ Τρικάλων θα λάβει μέρος ως επιλαχούσα ομάδα.

Ευχαριστούμε τα παιδιά της ομάδας μας για την μεγάλη τους προσπάθεια , τους συγχαίρουμε για τη τιμητική θέση που κατέλαβαν  και ευχόμαστε πολλές επιτυχίες στο μέλλον για αυτά και το Τρικαλινό σκάκι γενικότερα.

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ SWISS MANAGER


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ SWISS MANAGER

Η Τ.Ε.Σ.Σ.Θ διοργανώνει σεμινάριο για ανάδειξη και προαγωγή διαιτητών σε ανώτερη κατηγορία, καθώς και σεμινάριο κληρώσεων με χρήση του swiss manager. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από Πέμπτη 16/11 έως Κυριακή 19/11, διαδικτυακά και θα μαγνητοσκοπηθεί, ώστε να είναι διαθέσιμο  και για όσους δε μπορέσουν να παρακολουθήσουν «ζωντανά» όλες τις ημέρες του προγράμματος.

Το παράβολο για κάθε συμμετέχοντα που θα λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης θα είναι 10 ευρώ  και το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί για κάλυψη αναγκών της Τ.Ε.Σ.Σ.Θ.
(Όσοι λάβουν μέρος από περιοχές εκτός Θεσσαλίας δεν έχουν υποχρέωση καταβολής του παραβόλου).

Τις διαλέξεις μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν και όσοι ενδιαφέρονται για τα θέματα διαιτησίας και τους νέους κανονισμούς(γονείς –σκακιστές-παράγοντες).

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο ΙΑ κ. Μιχαήλ Πρεβενιός, με βοηθό εισηγητή τον FA κ. Χρήστο Τοζάρο.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι:
Πέμπτη 16/11  ώρες 20:00-23:00 :
 • Κανονισμός αγώνων
 • Κανονισμός διαιτησίας
 • Οργάνωση διαιτησίας στην Ελλάδα: ΚΕΔ – ΤΕΔ
 • Κανόνες Σκακιού FIDE
Παρασκευή 17/11 ώρες 20:00-23:00 :
 • Κανόνες Σκακιού FIDE – συνέχεια
 • Οδηγίες Anticheating
 • Ομαδικά
 • Ρόλος καθήκοντα διαιτητών
Σάββατο 18/11 ώρες 17:00-20:00  :
 • Διοργανώσεις – Συστήματα αγώνων
 • Ελβετικό σύστημα: Γενική θεωρία
 • Ελβετικό σύστημα: Ανάλυση – δομή – έλεγχος κληρώσεων
 • Κριτήρια άρσης ισοβαθμίας
  
Κυριακή 19/11 ώρες 17:00-20:00
 • προγράμματα κληρώσεων, βασική παρουσίαση swissmanager
Εξετάσεις: Θα διεξαχθούν online την Πέμπτη 23/11 από 20:00 έως 23:00. Στην εξέταση κληρώσεων – ελβετικού – swiss manager, θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες η δημιουργία αρχείου (κατόπιν οδηγιών) και η αποστολή του για βαθμολόγηση.

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ ή αντιγράψτε την ηλεκτρονική διεύθυνση : https://goo.gl/forms/Y8Aq7xHOnwvoKLCt2

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2ου ΡΑΠΙΝΤ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GP ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στα Τρίκαλα το 2ο rapid της σειράς του Θεσσαλικού GP που θα δώσει επιδοτήσεις στους πρώτους κάθε κατηγορίας για τα Πανελλήνια Νεανικά του καλοκαιριού.
 Οι αγώνες ξεκίνησαν στις 11.00 π.μ και ολοκληρώθηκαν στις 3.00.μ.μ με 42 συμμετοχές παιδιών από 7 ετών μέχρι 15 ετών.
Για πολλά παιδιά της ΣΚΑ.ΚΙ. Τρικάλων ήταν η πρώτη αγωνιστική εμπειρία και όλα απόλαυσαν τη συμμετοχή και τις πρώτες συγκινήσεις από τις νίκες και ήττες που πέτυχαν.
 Άλλωστε το σκάκι , όπως και κάθε άθλημα, διδάσκει τη σημασία του να προχωράς και μετά από άσχημα αποτελέσματα και να γίνεσαι πιο δυνατός και αποφασισμένος.

Τα αποτελέσματα του τουρνουά είναι:


Final Ranking after 6 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City TB1 TB2 TB3
1 9 Gkiokas Charisis  GRE 1319 SKA.KI TRIKALON 5,5 0 22
2 1 Symeonidis Theofilos  GRE 1248 S.S.LARISAS 5 0 21
3 3 Dristellas Neoklis  GRE 1149 S.O.FALANIS 5 0 21
4 7 Tozarou Ifigenia  GRE 1039 SKA.KI TRIKALON 5 0 19
5 4 Dereka Konstantina  GRE 1144 G.S. FARSALON 4,5 0 21
6 34 Plakia Natalia  GRE 0 A.S.A.LARISAS 4 0 22
7 8 Kranas Marios  GRE 1414 S.O. ALMYROU 4 0 22
8 6 Tzikas Athanasios G  GRE 1114 S.S.LARISAS 4 0 21
9 42 Tzamtzis Savvas  GRE 1109 S.E. VOLOU 4 0 21
10 36 Polizou Aliki  GRE 0 F.O.KARDITSAS 4 0 20
11 10 Koukouliatas Sotirios Georgios  GRE 1211 S.S.LARISAS 4 0 19
12 12 Lamprinakis Emmanouil  GRE 1070 S.S.LARISAS 4 0 18
13 2 Giannopoulos Vasileios  GRE 1174 S.S.LARISAS 4 0 18
14 35 Polizos Dimitrios  GRE 0 F.O.KARDITSAS 4 0 17
15 41 Tsiaras Theodoros  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3,5 0 14
16 15 Barbarousis Marios  GRE 0 F.O.KARDITSAS 3 0 18
32 Papageorgiou Michail  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3 0 18
18 39 Soulioti  Marianna  GRE 0 F.O.KARDITSAS 3 0 18
19 16 Dikaros Konstadinos  GRE 0 G.S. FARSALON 3 0 18
25 Kotsis Aristoltelis  GRE 0 S.E. VOLOU 3 0 18
21 30 Ntinopoulos Georgios  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3 0 17
22 18 Gkavardinas Antonios  GRE 0 S.E. VOLOU 3 0 17
23 24 Kolovelonis Nikolaos  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3 0 17
24 28 Mosiou Maria Rafaela  GRE 0 S.O. XANTHIS 3 0 16
25 27 Michailidis Panagiotis  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3 0 16
26 29 Mpourliou Aggeliki  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3 0 15
27 40 Stagia Chrisoula  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 3 0 14
28 21 Karagiorgas Pavlos  GRE 0 S.S.LARISAS 2,5 0,5 16
29 5 Bizoula Nefeli Georgia  GRE 1125 G.S. FARSALON 2,5 0,5 15
30 22 Katafygiotis Filippos  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 2 0 18
31 26 Krikela Maria  GRE 0 S.O. ALMYROU 2 0 17
32 33 Pelekanis Aristeidis  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 2 0 14
33 14 Barbarousis Angelos  GRE 0 F.O.KARDITSAS 2 0 14
34 17 Giotas Evaggelos  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 2 0 14
35 23 Katsika Vasileia  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 2 0 13
36 43 Tzamtzis Viktor  GRE 0 S.E. VOLOU 2 0 13
37 19 Gourzioti Konstantina Maria  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 1,5 0 16
38 13 Akrivos Christos  GRE 0 S.O. ALMYROU 1 0 14
39 38 Siakavaras Konstantinos  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 1 0 14
40 37 Psarris Vasilios  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 1 0 12
41 20 Gourziotis Alexandros  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 1 0 12
42 11 Paschalis Georgios  GRE 1099 SKA.KI TRIKALON 0 0 13
43 31 Papachristou Melina  GRE 0 SKA.KI TRIKALON 0 0 12
Annotation

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2020

  ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2020   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ     1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ : Η Τ.Ε.Σ.Σ.Θ.και το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ συνδιοργ...