Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

3o ΑΤΟΜΙΚΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2014
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Aρ. Πρωτ: 3/5-3-2014
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :
Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων με την έγκριση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και βάσει της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που ενέταξε το σκάκι στα αθλήματα που καλλιεργούνται στο πλαίσιο του σχολικού αθλητισμού (αγώνες αθλοπαιδείας) στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας (επιστολή Υ.ΠΑΙ.Θ. αριθ.πρωτ. 132785/Α/Γ4, 19-9-2013)
και της υπ’ αριθμ. 93472/24-12-2013 προκήρυξη της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας,διοργανώνει το « 3ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Ν. Τρικάλων 2014» για μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Τρικάλων, για το έτος 2014.
Το πρωτάθλημα αυτό αποτελεί την 1η φάση του 26ου Πανελλήνιου Σχολικού πρωταθλήματος σκακιού για το 2014.
2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ :
α .Σκακιστική  Κίνηση Τρικάλων, Θεοδοσοπούλου 18 Τ.Κ.42100 Τρίκαλα
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ :
Διευθυντής Αγώνων: κα. Αγγέλου Δήμητρα, Πρόεδρος του ΣΚΑΚΙ Τρικάλων
Οργανωτική επιτροπή : κ. Ζιώζιας Α., κ. Κίτσος Σ., κα. Κουτσογιάννη Ε., και κα. Τσιούτσια Ουρ.
4. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ :
Επικεφαλής διαιτητής και υπεύθυνος κληρώσεων ο κ. Τοζάρος Χρήστος, Developmental Instructor και National Arbiter
Διαιτητές: Βαλογιάννης Α., Γκινή Μ., Δήμος Σ., Ευαγγέλου Δ., Κεφάλας Ι., Κουτσοχρήστος Χ., Τσιάρας Πασχ., Μαντζανάς Κ., Μαρκαντώνης Β. και Τσεκούρας Β.
5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ :
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί την Κυριακή 6/4/2014 στις 9.30 π.μ.  στο 4ο Γενικό Λύκειο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», που βρίσκεται στην οδό Ζηνοδότου 4, στα Τρίκαλα, τηλ. 2431022403.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών του νομού Τρικάλων. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους.
7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ :
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με Ελβετικό σύστημα 5 γύρων στις 11 παρακάτω κατηγορίες . Η βαθμολογία των μαθητών και η τελική τους κατάταξή τους θα γίνει κατά τάξη. Η αρχική κατάταξη των μαθητών θα γίνει με αλφαβητική σειρά.
1.
Μαθητές-Μαθήτριες
Νηπιαγωγείων
2.
Μαθητές-Μαθήτριες
Α’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
3.
Μαθητές-Μαθήτριες
Β’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
4.
Μαθητές-Μαθήτριες
Γ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
5.
Μαθητές-Μαθήτριες
Δ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
6.
Μαθητές-Μαθήτριες
Ε’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
7.
Μαθητές-Μαθήτριες
ΣΤ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων
8.
Μαθητές-Μαθήτριες
Α’ Γυμνασίου
9.
Μαθητές-Μαθήτριες
Β’ Γυμνασίου
10.
Μαθητές-Μαθήτριες
Γ’ Γυμνασίου
11.
Μαθητές-Μαθήτριες
Λυκείων
Με απόφαση του Διευθυντή των Αγώνων και του Επικεφαλής Διαιτητή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών το σύστημα των αγώνων.
8. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ :
Ο χρόνος σκέψης για κάθε μαθητή θα είναι 15 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Ο μαθητής που ξεπερνάει το χρόνο σκέψης θα χάσει την παρτίδα.
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Κυριακή
6 Απριλίου 2014
Εγγραφές
9:30 –  10:15
Κυριακή
6 Απριλίου 2014
Τελετή Έναρξης
10:15 – 10:45
Κυριακή
6 Απριλίου 2014
1ος – 5ος Γύρος
10:45 – 14:30
Κυριακή
6 Απριλίου 2014
Τελετή Λήξης – Βραβεύσεις & Aπονομές παιδιών
14:30 – 15:00
Η οριστική επιβεβαίωση των συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 και μέχρι το αργότερο στις 10:00.
Η Διεύθυνση Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος αγώνων.
10. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ :
Θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:
Για ελβετικό σύστημα
(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
(β). Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων).
(γ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
(δ). Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).

11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ :
Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική Νομοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E. και ειδικότερα τους κανονισμούς για το ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΚΑΚΙ (RAPID - PLAY), τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και την προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της.
Υπεύθυνος για την ερμηνεία της προκήρυξης και την παροχή διευκρινίσεων για τεχνικά θέματα είναι ο Επικεφαλής Διαιτητής, οι αποφάσεις του οποίου είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης.
Υπεύθυνη για οργανωτικά και διοικητικά θέματα είναι η Διεύθυνση των Αγώνων.
Διευκρινίζεται ότι όλες οι κληρώσεις γίνονται με το εγκεκριμένο από τη FIDE πρόγραμμα κληρώσεων και κατά συνέπεια δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που αφορούν θέματα κληρώσεων.
12. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ :
Ο/η πρωταθλητής/τρια κάθε κατηγορίας ανακηρύσσεται πρωταθλητής/τρια του Νομού Τρικάλων για το 2014 και θα του απονεμηθεί κύπελλο. Σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά, μετάλλιο θα πάρει το 1ο, 2ο και 3ο αγόρι, επίσης, το 1ο, 2ο και 3ο κορίτσι. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα.
13. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Α) Συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση δια του διευθυντή (ή Καθηγητή Φυσικής Αγωγής) του κάθε σχολείου, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η τάξη του κάθε μαθητή και η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο xrimatoz@otenet.gr ή μέσω φαξ στο 2431094206.
Β) Ατομικά τηλεφωνικά ή με email όπου θα αναγράφεται το σχολείο, το ονοματεπώνυμο του μαθητή  και η τάξη,
Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 4/4/2014.
14. ΓΕΝΙΚΑ :
14.1 Την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών φέρουν οι γονείς - κηδεμόνες των.
14.2 Στην αίθουσα αγώνων επιτρέπεται η παραμονή μόνο των αγωνιζομένων μαθητών/τριών και του προσωπικού της διοργάνωσης. Μαθητής που τελειώνει την παρτίδα του, θεωρείται θεατής και θα πρέπει να εγκαταλείψει την αίθουσα αγώνων. Ο Διευθυντής αγώνων θα έχει και το καθήκον ενημέρωσης των γονέων και συνοδών για οποιοδήποτε θέμα της διοργάνωσης. Για την ενημέρωση του Πίνακα Ανακοινώσεων αποκλειστική ευθύνη έχουν ο Διευθυντής αγώνων μαζί με τον Επικεφαλής Διαιτητή.
14.3 Η είσοδος στο Γραφείο Κληρώσεων θα επιτρέπεται μόνο για το προσωπικό της διοργάνωσης.
14.4 Αν ένας παίκτης δεν προσέλθει σε ένα γύρο, θα θεωρηθεί ότι αποχώρισε από το πρωτάθλημα και δεν θα κληρωθεί για τους εναπομείναντες γύρους.
14.5 Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδιος είναι ο επικεφαλής διαιτητής.
14.6 Πληροφορίες γενικών θεμάτων: κ. Χρήστος Τοζάρος, τηλ: 6980397777, email : xrimatoz@otenet.gr ή κα. Δήμητρα Αγγέλου τηλ. 6937119343, e-mail: dimiagel@sch.gr.
Για το Σύλλογο  ΣΚΑ.ΚΙ. ΤρικάλωνΗ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                                      Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΥ                                                             ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΙΩΖΙΑΣ

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ         αρ.πρωτ.: 5/03-03-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΘΛΟΥ Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Elo Rapid-Blitz)
RAPID 5 ή 7 γύρων - BLITZ 7 ή 9 γύρων (ανάλογα με τις συμμετοχές)
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:  Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  Εντευκτήριο Συλλόγου Σκακιστών Λάρισας, Παπακυριαζή 63
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Όλοι οι αθλητές με δελτίο της ΕΣΟ ή άλλης ομοσπονδίας
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ:  Παράβολο συμμετοχής 15 ευρώ με δικαίωμα στα χρηματικά  έπαθλα και 5 ευρώ χωρίς δικαίωμα στα χρηματικά έπαθλα. Με την καταβολή του παραβόλου ο αθλητής συμμετέχει ταυτόχρονα και στα δύο τουρνουά.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ:  Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι και 8-03-2014 και ώρα 17.00
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:  Ερκετζίκη Ασημίνα
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ:  Μαρκόπουλος Θωμάς
ΣΥΣΤΗΜΑ:  Ελβετικό σύστημα 5 ή 7 γύρων ανάλογα με τις συμμετοχές για το Rapid και 7 ή 9 γύρων για το Blitz. Η αρχική κατάταξη των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά ΕΛΟ (Fide Rapid, Fide Blitz, Standard). Η νίκη θα δίνει 3 βαθμούς η ισοπαλία 1 βαθμό και η ήττα 0 βαθμούς
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:  Χρόνος 13 λεπτά με 2 δευτερόλεπτα πρόσθετου χρόνου μετά από κάθε κίνηση για το Rapid και 5 λεπτά με 2 δευτερόλεπτα πρόσθετου χρόνου μετά από κάθε κίνηση για το Blitz. Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
1.Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων
2.Μ-Μπούχολντς
3.Μ-Σόννεμπορν-Μπέργκερ
4. Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας
ΕΠΑΘΛΑ:
ΜΕΤΑΛΛΙΑ:   1ος μετάλλιο,   2ος μετάλλιο,   3ος μετάλλιο
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ : Για την κατηγορία των αθλητών που μετέχουν με παράβολο 5 ευρώ δεν υπάρχουν χρηματικά  έπαθλα αλλά μόνο μετάλλιο. Για την κατηγορία των αθλητών που μετέχουν με παράβολο 15 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό αυτών προβλέπονται τα παρακάτω σε ειδική βαθμολογία που θα περιλαμβάνει μόνον αυτούς

Αριθμός αθλητών
 (με παράβολο 15 ευρώ)
Έπαθλα
1 έως 4
1ος  50 ευρώ
5 έως 6
1ος   60 ευρώ,   2ος  30 ευρώ
7 έως 9
1ος   70  ευρώ,  2ος  40 ευρώ,  3ος  30  ευρώ
10 έως 15
1ος   90 ευρώ,   2ος  60 ευρώ, 3ος  40 ευρώ
16 έως 20
1ος  100 ευρώ,  2ος  70 ευρώ, 3ος  50 ευρώ,  4ος 30 ευρώ
21 έως 32
1ος  120 ευρώ,  2ος  80 ευρώ, 3ος  60 ευρώ,  4ος 40 ευρώ,  5ος 30 ευρώ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα έπαθλα μοιράζονται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Επιβεβαίωση συμμετοχών 30 λεπτά πριν την έναρξη του 1ου γύρου.
Για να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή των αθλητών επιβάλλεται η φυσική παρουσία τους.
Ώρα έναρξης 11:00 π.μ. Ο κάθε γύρος θα ξεκινάει αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του προηγούμενου.
Μετά τον 4ο γύρο θα γίνει διάλειμμα περίπου 30 – 45 λεπτά για φαγητό.
Τελετή λήξης και απονομές επάθλων αμέσως μετά τη λήξη του τελευταίου γύρου.
ΓΕΝΙΚΑ:
Ανώτατο όριο συμμετοχών 32 άτομα. Αν ο αριθμός συμμετοχών υπερβεί το όριο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αποφασίζουν από κοινού διευθυντής και διαιτητής αγώνων.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής αθλητών και συλλόγων στα τηλέφωνα: 6983 761 092 Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος, στο τηλέφωνο του συλλόγου 2413013391 ώρες 6-9μ.μ καθημερινές και στο e-mail του Συλλόγου larissachess@gmail.com

           Η Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν.Γραμματέας
     

       Ερκετζίκη Ασημίνα                                                                                   Σκόδρας Αστέριος

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2020

  ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2020   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ     1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ : Η Τ.Ε.Σ.Σ.Θ.και το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ συνδιοργ...