Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012


ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ    
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 18
ΤΡΙΚΑΛΑ 42100
Συμπληρωματική Προκήρυξη Αγώνων
«1ο OPEN CHESS TOURNAMENT- ΤΡΙΚΑΛΑ 2012»
1.Λόγω της προκήρυξης για διεξαγωγή των εθνικών εκλογών την Κυριακή 17 Ιουνίου 2012 , κρίνουμε αναγκαία την μετάθεση του 4ου και 5ου γύρου των αγώνων (και για τα 2 γκρουπ  αθλητών)κατά μια εβδομάδα αργότερα.  Συγκεκριμένα το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
 1ος γύρος  Σάββατο  9 Ιουνίου  2012  στις  17.00 μμ
 2ος γύρος  Κυριακή  10 Ιουνίου 2012  στις  10.30 πμ
 3ος γύρος  Κυριακή  10 Ιουνίου  2012 στις  17.00 μμ
 4ος γύρος  Σάββατο  23 Ιουνίου 2012  στις 17.00 μμ
5ος γύρος  Κυριακή   24 Ιουνίου 2012   στις 10.30 πμ.
Μετά το πέρας του 5ου γύρου θα διεξαχθεί η τελετή λήξης και θα γίνουν οι απονομές επάθλων.
2.Στην περίπτωση που μετά την εφαρμογή και του 5ου κριτηρίου ισοβαθμίας υπάρχει ισοπαλία μεταξύ 2 παικτών που διεκδικούν έπαθλα, τότε θα διεξαχθεί αγώνας ράπιντ 15’ +3’’ για κάθε κίνηση για την ανάδειξη του νικητή. Σε περίπτωση τυχόν ισοπαλίας το χρηματικό έπαθλο θα μοιραστεί εξίσου.

3. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφ.  6980397777 κ. Τοζάρο Χρήστο και στο e-mail xrimatoz@otenet.gr
Οι διοργανωτές θα εξασφαλίσουν  καλύτερες τιμές στα ξενοδοχεία της πόλης, για τους σκακιστές από άλλες περιοχές.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η βασική προκήρυξη.
Η Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας
   ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                   ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

1ο OPEN CHESS TOURNAMENT -ΤΡΙΚΑΛΑ 2012


·        Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων, προκηρύσσει το «1ο OPEN CHESS TOURNAMENT - ΤΡΙΚΑΛA  2012»,  με διεθνή  και εθνική αξιολόγηση.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
·        Διεύθυνση αγώνων: ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ(ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
        ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 18- 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην ΣΤΕΓΗ του Συλλόγου, Θεοδοσοπούλου 18 (απέναντι από το  κτίριο της Δ.Ε.Η. Τρικάλων).
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ελβετικό σύστημα 5 γύρων, με μέγιστο αριθμό συμμετοχών τα 40 άτομα(Α ΓΚΡΟΥΠ)
Παράλληλα θα διεξαχθεί και τουρνουά παιδιών ηλικίας έως και 12 ετών με το ίδιο σύστημα και μέγιστο αριθμό συμμετοχών τα 25 άτομα(Β ΓΚΡΟΥΠ).
. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και στα δύο γκρουπ .
Η διεύθυνση αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξει το σύστημα αγώνων ανάλογα με τον τελικό αριθμό συμμετεχόντων.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Τελετή έναρξης:    Σάββατο          9 Ιουνίου 2012    ώρα :         16.30
 
1ος γύρος            Σάββατο          9 Ιουνίου 2012     ώρα έναρξης : 17.00
 
2ος γύρος            Κυριακή          10 Ιουνίου 2012   ώρα έναρξης:  10:30
 
3ος γύρος            Κυριακή          10 Ιουνίου 2012   ώρα έναρξης:  17:00
 
4ος γύρος            Σάββατο          16 Ιουνίου 2012   ώρα έναρξης:  17:00
 
5ος γύρος           Κυριακή           17 Ιουνίου 2012   ώρα έναρξης:  10:30
 
Τελετή λήξης- απονομές επάθλων :μετά το πέρας του τελευταίου γύρου.
 

Η Διεύθυνση Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας και επιπλέον 30” για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, από την πρώτη κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική καθ` όλη την διάρκεια της παρτίδας. Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει τη παρτίδα.
6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
 Το παράβολο συμμετοχής στο  Α γκρουπ  καθορίζεται στα 15 ευρώ. Στο τουρνουά των μικρών παιδιών η συμμετοχή είναι δωρεάν (χωρίς παράβολο) . Αθλητής που δεν έχει προσέλθει για να αγωνισθεί , μετά την πάροδο 30 λεπτών από τον προκαθορισμένο χρόνο έναρξης του κάθε γύρου, μηδενίζεται.
7. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Πριν την κλήρωση του 1ου γύρου οι συμμετέχοντες κατατάσσονται με σειρά:
·        α)διεθνούς ΕΛΟ
·        β) ελληνικού ΕΛΟ
·        γ) αλφαβητική σειρά με λατινική γραφή.
8. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η τελική κατάταξη καθορίζεται σύμφωνα με τους βαθμούς.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια άρσης της:
Για ελβετικό σύστημα:
 1) Ειδική βαθμολογία των ισόβαθμων, εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους,
 2) Μπούχολτς (άθροισμα βαθμών αντιπάλων, πλην του τελευταίου)
 3) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας
 4) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες),
 5) Ποσοστό βαθμών που συγκεντρώθηκαν με τα μαύρα (% επί των παρτίδων με τα μαύρα).

Για κυκλικό σύστημα (round robin):
·        α) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
·        β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
·        γ) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.

9.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 1/2 ώρα μετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα αποτελείται από 3  μέλη. Από την επιτροπή θα εξαιρούνται όσα μέλη της έχουν σχέση με τους αθλητές που εμπλέκονται στην ένσταση και θα αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά. Το παράβολο ορίζεται στα 50€ και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
10. ΕΠΑΘΛΑ
Κύπελλα και μετάλλια για τους τρείς πρώτους της γενικής κατάταξης και  στα δύο γκρουπ .
11.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΕΠΑΘΛΑ:Μόνο στους νικητές του πρώτου γκρούπ.Συγκεκριμένα :Στο 1ο νικητή το 25% των παραβόλων, στον 2ο νικητή το 15% και στον τρίτο το 10%
12. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Επικεφαλής διαιτητής: Τοζάρος Χρήστος
13 .ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ
Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική νομοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E., τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και την Προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της. Για την ερμηνεία της Προκήρυξης και διευκρινίσεις σχετικά με αυτή, αρμόδιος είναι ο Επικεφαλής Διαιτητής, οι αποφάσεις του οποίου είναι οριστικές, τελεσίδικες, άμεσα εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους παραπάνω κανονισμούς ή από την Προκήρυξη, αρμόδιος είναι ο Διευθυντής αγώνων.
Όποιος ηττηθεί μία φορά χωρίς αγώνα, θεωρείται ότι αποχώρησε εκτός αν η απουσία θεωρηθεί από τον επικεφαλής διαιτητή αιτιολογημένη.
Επιτρέπεται σε κάθε αθλητή μία εξαίρεση απόλυτα αιτιολογημένη. Όπου αναφέρεται η λέξη αθλητής, εννοείται και αθλήτρια.
12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012 στο τηλ 6980397777 Τοζάρος Χρήστος  και στο e-mail
xrimatoz@otenet.gr.

13. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ :…………..
Η Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας
Αγγέλου Δήμητρα          Κρομμύδας Βασίλειος.


ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2020

  ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2020   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ     1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ : Η Τ.Ε.Σ.Σ.Θ.και το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ συνδιοργ...