Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΣΚΑ.ΚΙ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων προσκαλεί τα μέλη της,τους αθλητές της , τα παιδιά των ακαδημιών εκμάθησης , τους γονείς τους καθώς και όλους τους φίλους του σκακιού στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2019.

Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο "Πανελλήνιον" το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στις 5 μ.μ. το απόγευμα και η παρουσία όλων των φίλων του συλλόγου θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.


Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019


Τ.Ε.Σ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                           Τρίκαλα, 10-01-2019
                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 01

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ (Π.Ο.Α)                          
    

1.     ΓΕΝΙΚΑ

           Η ΤΕΣΣΘ προκηρύσσει το Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα Θεσσαλίας (ΠΟΑ) για το 2019.

  1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
     2.1  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων λειτουργίας της ΤΕΣΣΘ, καταβάλλοντας παράβολο συμμετοχής τριάντα ευρώ (30) ευρώ.
     2.2  Οι δηλώσεις συμμετοχής με τις υπογραφές των αρμοδίων και τη σφραγίδα του σωματείου, πρέπει να αποσταλούν στην ΤΕΣΣΘ μέχρι και τις 30/1/2019 στο mail:
tessthchess@gmail.com. Η δήλωση συμμετοχής ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.
   
  1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ        
         3.1 Το σύστημα των θα καθορισθεί σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών ως εξής:

2       ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
         3- 6 ΟΜΑΔΕΣ
ΚΥΚΛΙΚΟ (ΠΟΥΛ)
>7 ΟΜΑΔΕΣ
ΕΛΒΕΤΙΚΟ 5 ΓΥΡΩΝ
          3.2  Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης για κάθε αντίπαλο, 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον από την 1η κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο σκακιστής-στρια, παίρνει ακόμη 30’’ χρόνο σκέψης. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. Σκακιστής που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 1 ώρας από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται.(άρθρο 6.7 FIDE Laws of Chess).
         3.3  Ισχύουν
·     Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 23/11/99) με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
·     Οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ με τις ερμηνευτικές διατάξεις της Επιτροπής Κανονισμών της FIDE, της Τεχνικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΣΟ (Κ.Α. άρθρο 1.22).

4.     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ


       ΓΥΡΟΣ          ΤΟΠΟΣ               ΗΜΕΡΑ            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ             ΩΡΑ     
1ος  γύρος:
ΤΡΙΚΑΛΑ
Κυριακή
17/2/2019
10:30
2ος  γύρος
ΤΡΙΚΑΛΑ
Κυριακή
17/2/2019
16:00
3ος  γύρος
ΦΑΡΣΑΛΑ
Κυριακή
24/2/2019
10:30
4ος  γύρος:
ΦΑΡΣΑΛΑ
Κυριακή
24/2/2019
16:00
5ος  γύρος:
ΛΑΡΙΣΑ
Κυριακή
03/3/2019
11:00

      Μεταβολή του προγράμματος δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν για κανένα λόγο. Οποιαδήποτε αίτηση για αναβολή αγώνα και εφόσον είναι εφικτή, θα εξετάζεται από το Δ.Σ. της ΤΕΣΣΘ, η οποία έχει το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.


  1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
     5.1   Για να αγωνισθούν οι σκακιστές ενός σωματείου πρέπει να είναι παρόντες οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος (δηλ. σε 10 σκακιέρες – 6 παρόντες). Στην αντίθετη περίπτωση, λειτουργούν τα χρονόμετρά του χωρίς να έχουν δικαίωμα να παίξουν κίνηση μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός παρόντων.
      5.2   Μηδενίζονται μετά την πάροδο 1 ώρας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού, όλοι οι παίκτες που δεν έχουν προσέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν έχουν προσέλθει οι ελάχιστοι απαιτούμενοι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τουλάχιστον ισόπαλου αποτελέσματος (βλ. 5.1), τότε μηδενίζεται ολόκληρη η ομάδα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων (άρθρο 3.3.1). Στην περίπτωση αυτή κενές θεωρούνται οι σκακιέρες των παικτών που δεν έχουν παρουσιασθεί στην σκακιέρα που αγωνίζονται.
      5.3  Αν ένα σωματείο δεν έχει παραδώσει στο διαιτητή τη σύνθεση του μέχρι την καθορισμένη ώρα για την έναρξη των αγώνων, τίθενται σε λειτουργία τα χρονόμετρα των σκακιστών του χωρίς αυτοί να έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν πριν δοθεί η σύνθεση.
      5.4  Ο διαιτητής ελέγχει τις συνθέσεις των ομάδων, με την προϋπόθεση ότι παρέλαβε τις συνθέσεις τουλάχιστον τριάντα λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα. Αν η σύνθεση παραδοθεί στο διαιτητή με καθυστέρηση, οι παίκτες του υπεύθυνου σωματείου θα χρεωθούν στα χρονόμετρά τους τον αντίστοιχο χρόνο της τυχόν καθυστέρησης στην έναρξη των αγώνων.
      5.5   Μετά τον έλεγχο του διαιτητή ή και παράλληλα ασκείται υποχρεωτικά ο ίδιος έλεγχος και από τους αρχηγούς των δύο ομάδων.
      5.6   Δεν αρχίζουν οι αγώνες πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι νομιμότητας συμμετοχής και κανονικότητας της σύνθεσης από το διαιτητή και από τους αρχηγούς των ομάδων. Αν για οποιοδήποτε λόγο και πριν από την έναρξη των αγώνων, διαπιστωθεί αντικανονικότητα συμμετοχής ή σύνθεσης, το υπαίτιο σωματείο καλείται να αποκαταστήσει αμέσως την αντικανονικότητα σε βάρος του χρόνου των συγκεκριμένων σκακιέρων. Ο διαιτητής δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την συμμετοχή παίκτη που:
·       Δεν έχει προσκομίσει το Δελτίο του Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας Αθλητή. Το δελτίο αυτό θεωρείται κανονικό αν φέρει όλες τις σχετικά προβλεπόμενες υπογραφές και σφραγίδες ιατρού και σωματείου.
·       Δεν είναι στη σκακιέρα που προβλέπεται από τη σύνθεση των ομάδων.
Ο διαιτητής και οι δυο αρχηγοί, πριν από την έναρξη των αγώνων, υπογράφουν υποχρεωτικά στο Φύλλο Αγώνος αποδεχόμενοι τον έλεγχο της νομιμότητας συμμετοχής των παικτών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων και δεσμεύουν τα σωματεία τους επί των θεμάτων που επικύρωσαν με την υπογραφή τους. Εάν κάποιος αρχηγός ομάδας αρνηθεί να υπογράψει τότε μηδενίζεται η ομάδα του και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού.
       5.7  Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί θεμάτων αντικανονικής συμμετοχής και σύνθεσης εάν δεν έχει γίνει ανάλογη μνεία στο Φύλλο Αγώνα πριν από την έναρξη των αγώνων.
       5.8    Μετά την έναρξη των αγώνων ουδεμία ποινή επιβάλλεται για λόγους νομιμότητας συμμετοχής των αθλητών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων.
       5.9    Καταργείται η παράγραφος 2.11.2 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων και κατά συνέπεια αίρεται το αυτοδίκαιο της επιβολής βαθμολογικών ποινών από τη διοργανώτρια αρχή για θέματα αντικανονικότητας σύνθεσης των ομάδων.
      Ομάδα που αδικαιολόγητα δεν εμφανιστεί σε οποιονδήποτε γύρο των ομαδικών πρωταθλημάτων αυτόματα αποβάλλεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

 

       6. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 
      6.1 Το Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα (ΠΟΑ) Θεσσαλίας θα διεξαχθεί με την ακόλουθη 10μελή που ισχύει για την Α΄ Εθνική:
·       1η – 4η σκακιέρα, γενικές σκακιέρες.
·       5η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία γυναικών.
·       6η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία νεανίδων (-20, γεννημένη μετά την 1/1/1999).
·       7η σκακιέρα, μια (1) από την κατηγορία κορασίδων (-16, γεννημένη μετά την 1/1/2003).
·       8η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία νέων ανδρών-γυναικών (-20, γεννημένος-η μετά την 1/1/1999).
·       9η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παίδων-κορασίδων (-16, γεν/νος-η μετά την 1/1/2003).
·       10η σκακιέρα, ένας/μια (1) από την κατηγορία παμπαίδων-παγκορασίδων (-12, γεν/νος-η μετά την 1/1/2007).
       6.2  Όλα τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτικό σκακιστή-τρια μόνο στις γενικές σκακιέρες και στη γυναικεία, η δήλωση του οποίου-ας θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής της ομάδας. Ρητά διευκρινίζεται ότι,  οι Κύπριοι σκακιστές-στριες που έχουν εγγραφεί νόμιμα σε ελληνικό σωματείο που ανήκει στη δύναμη της ΕΣΟ και έχουν Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας με την ένδειξη «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ», δεν εμπίπτει στον παραπάνω περιορισμό και συνεπώς μετέχουν ελεύθερα.
       6.3   Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή κοινοτικού σκακιστή-στριας στις «αναπτυξιακές» νεανικές σκακιέρες (από την 6η και κάτω), με την προϋπόθεση ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα. Για την πιστοποίηση του μόνιμου της κατοικίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης (μηνός) ελληνικού σχολείου/ σχολής ή ξένου σχολείου που εδρεύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι μαθητής-τρια τότε θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης των γονέων για το προηγούμενο οικονομικού έτος.
       6.4   Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.12.1 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων, στους Αγώνες της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, αλλά και των προκριματικών ομίλων για την Α΄ Εθνική (ΠΟΑ), απόφαση ΔΣ Β6/11-9-2011 και μόνο στις γενικές σκακιέρες  1η – 4η , επιτρέπεται επιπλέον και η χρήση ενός αλλοδαπού σκακιστή ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης.
       6.5   Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. της 8-7-2000 ορίζονται παράβολα συμμετοχής ανά αγωνιστική περίοδο, για τους αλλοδαπούς σκακιστές που υπάγονται στην παραπάνω παράγραφο σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο βαθμό αξιολόγησής τους στους διεθνείς πίνακες της FIDE ως εξής:
                           ΕΛΟ FIDE               ΠΑΡΑΒΟΛΟ
                           Μέχρι 2400                   90€
                           2401-2500                  120€
                           2501-2600                  150€
                           2601-2700                  180€
                           2701 και άνω              210€
Του παραπάνω παράβολου εξαιρούνται οι αλλοδαποί που σύμφωνα με τους πίνακες της FIDE ανήκουν στη δύναμη της ΕΣΟ και αγωνίζονται με την ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που και οι δυο αλλοδαποί σκακιστές σωματείου Α΄ Εθνικής είναι κοινοτικοί και έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν μόνο στις «γενικές» σκακιέρες 1η -4η , τότε η υποχρέωση καταβολής παράβολου αφορά στον σκακιστή με τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης στους τρέχοντες πίνακες ΕΛΟ της FIDE.
      6.6   Όλοι οι σκακιστές και σκακίστριες (Έλληνες και αλλοδαποί) που αγωνίζονται στις γενικές σκακιέρες (1η έως 4η) κατατάσσονται σύμφωνα με όσα ισχύουν στο άρθρο 2.2.2 του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων.

7.     ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ
      7.1  Κάθε σωματείο, παράλληλα με την κατάθεση της σύνθεσης ορίζει τον αρχηγό της ομάδας, καθώς και τον αναπληρωματικό που τον αντικαθιστά σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Αρχηγός μπορεί να είναι και ένας από τους αγωνιζόμενους σκακιστές. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός του ίδιου αρχηγού ομάδας σε διαφορετικά σωματεία σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
      7.2  Ο αρχηγός είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την ομάδα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς να σχολιάζει σκακιστικά τη θέση της παρτίδας, να υποδεικνύει σε παίκτη της ομάδας του να προτείνει ή να αποδεχτεί πρόταση ισοπαλίας ή να εγκαταλείψει την παρτίδα.
      7.3   Οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ παικτών και αρχηγού γίνεται μόνο παρουσία του διαιτητή της συνάντησης.
      7.4   Για τους αρχηγούς των ομάδων που δεν τηρούν τα όσα ρητά ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ μπορεί να επιβληθεί ποινή αποβολής από την αίθουσα των αγώνων χωρίς αναπλήρωση. Στην περίπτωση που ο αρχηγός είναι σκακιστής της ομάδας που αγωνίζεται ακόμα, τότε η προαναφερόμενη ποινή μετατρέπεται σε παύση από τα καθήκοντα του αρχηγού χωρίς αναπλήρωση.

8.     ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ –ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
8.1    Για την τελική κατάταξη χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
α. Βαθμοί.
β. Κατάταξη βαθμών του τουρνουά των ισόβαθμων ομάδων.
γ. Άθροισμα πόντων επί συνόλου των αγώνων που έχουν δώσει οι ομάδες.
             δ. Κατά σειρά, οι συνολικοί πόντοι σε όλους τους αγώνες της 1ης σκακιέρας, της 2ης σκακιέρας, της 3ης σκακιέρας, κ.ο.κ..
      8.2   Η νικήτρια ομάδα του αγώνα παίρνει 2 βαθμούς και η ηττημένη 0 βαθμούς. Αν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο οι ομάδες παίρνουν από 1 βαθμό. Η ήττα χωρίς αγώνα τιμωρείται με αφαίρεση 1 βαθμού. Διευκρινίζεται ότι η ποινή της αφαίρεσης 1 βαθμού για την ομάδα που χάνει χωρίς αγώνα (α.α.), εφαρμόζεται στην τελική – συνολική βαθμολογία και δεν επηρεάζει την κλήρωση των ομάδων.
      8.3   Το αποτέλεσμα του αγώνα προκύπτει από το άθροισμα των πόντων που συγκεντρώνουν οι παίκτες των ομάδων στις παρτίδες τους. Ο νικητής κάθε παρτίδας παίρνει 1 πόντο, ενώ ο ηττημένος δεν παίρνει πόντο. Αν η παρτίδα λήξει ισόπαλη κάθε παίκτης παίρνει από μισό πόντο. Για τις παρτίδες χωρίς αγώνα ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 8.3.β.
      8.3.α. Η νικήτρια ομάδα χωρίς αγώνα θεωρείται ότι κέρδισε το παιχνίδι συγκεντρώνοντας το μέγιστο των πόντων μείον μισό πόντο (σε 10 σκακιέρες 9,5-0).
      8.3.β. Για κάθε παρτίδα που χάνει μια ομάδα χωρίς αγώνα (μη προσέλευση παίκτη) αφαιρείται μισός πόντος από το σύνολο των πόντων που συγκεντρώνουν οι παίκτες της και μέχρι να μηδενιστούν οι πόντοι που συγκέντρωσαν (όχι αρνητικοί πόντοι).
      8.4   Η ομάδα που παίρνει το ‘’BYE’’ (περίπτωση μονού αριθμού ομάδων) παίρνει 1 βαθμό και 5,5 πόντους.

9.     ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
      9.1   Κάθε συνάντηση καλύπτεται υποχρεωτικά από διαιτητή που είναι καταχωρημένος στον Πίνακα Ορισμού Διαιτητών της Κ.Ε.Δ..
      9.2   Το συνολικό κόστος της διαιτησίας κάθε συνάντησης καλύπτεται από την ΤΕΣΣΘ και περιλαμβάνει την αμοιβή του διαιτητή (10€ για τη συνάντηση) + τα πιθανά οδοιπορικά (που θα είναι η αξία των εισιτηρίων).
      9.3   Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται συνάντηση χωρίς την παρουσία διαιτητή.
      9.4   Ο διαιτητής ενημερώνει αμέσως τον Επικεφαλής Διαιτητή καθώς και την Γραμματεία της ΤΕΣΣΘ για το αποτέλεσμα της συνάντησης και φροντίζει για την κοινοποίηση το αργότερο εντός 48 ωρών του φύλλου αγώνα και των εντύπων σύνθεσης της συνάντησης.

10.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
      10.1  Ενάντια σε απόφαση του διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων και τα άρθρα 1.26 μέχρι 1.28 του Κανονισμού Αγώνων της ΕΣΟ.
      10.2  Οι ενστάσεις υποβάλλονται με παράβολο 90 ευρώ που κατατίθεται είτε απευθείας στο λογαριασμό όψεως της ΕΣΟ αριθ. 080/480580-13 Εθνική Τράπεζα, είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο (ταχυδρομική επιταγή, κατάθεση στα γραφεία της ΕΣΟ, κλπ). Για να είναι έγκυρη η ένσταση πρέπει να έχει γραφτεί σχετική παρατήρηση στο φύλλο αγώνα με τις απαντήσεις του διαιτητή και του αρχηγού της άλλης ομάδας.
      10.3  Αρμόδια για την εκδίκαση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της ΚΕΔ της οποίας η απόφαση θεωρείται τελεσίδικη.

11.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
      Καθήκοντα Διεύθυνσης των αγώνων ασκεί το Δ.Σ. της ΕΣΟ. Ο επικεφαλής διαιτητής θα ορισθεί από την ΚΕΔ. Οι διαιτητές των συναντήσεων θα επικοινωνούν με τον επικεφαλής διαιτητή για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα διαιτησίας.

12.  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
       Στην πρώτη ομάδα θα απονεμηθεί κύπελλο ενώ παράλληλα αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση του Ομαδικού Πρωταθλήματος της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας 2019. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί στην ΤΕΣΣΘ έως τις 15-5-19. Σε περίπτωση μη δήλωσης συμμετοχής της νικήτριας ομάδας, το δικαίωμα συμμετοχής μεταβιβάζεται στη 2η της τελικής κατάταξης ομάδα.

13.  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για όσα δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και στους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ αποφασίζει η Διεύθυνση Αγώνων.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΖΑΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ                           

                           

                

                                               

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 11/01.2018

Οι σκακιστικές προπονήσεις της Παρασκευής 11/01 αναβάλλονται ,λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και του ψύχους. 
Από την επόμενη Δευτέρα 14/01 θα διεξάγονται κανονικά.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2020

  ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2020   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ     1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ : Η Τ.Ε.Σ.Σ.Θ.και το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ συνδιοργ...